narkotyki zabijaja mPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uprzejmie informujemy - „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – to główne hasło rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

plakat mGłównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest:

„Tytoń i zdrowie płuc”

logo sdzPowszechne ubezpieczenie zdrowotne
 
Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to ogólnoświatowa możliwość skupienia się na kluczowych kwestiach zdrowia publicznego. WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.

pisaDyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) po przeanalizowaniu całorocznych wyników badań laboratoryjnych oraz bieżących ocen jakości wody wydawanych w ciągu roku 2017, analizując wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego oraz wyniki kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok.