logo sdzPowszechne ubezpieczenie zdrowotne
 
Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to ogólnoświatowa możliwość skupienia się na kluczowych kwestiach zdrowia publicznego. WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.

zimaCzas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego przypada od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) po przeanalizowaniu całorocznych wyników badań laboratoryjnych oraz bieżących ocen jakości wody wydawanych w ciągu roku 2017, analizując wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego oraz wyniki kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok.

pisaPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie ogłasza nabór na stanowisko kierowcy w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym w wymiarze pełnego etatu.

pełna treść ogłoszenia

Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko kierowcy zostało zakończone.

ogłoszenie o zakończeniu rekrutacji

konkurs szkola wolna od uzywekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycje konkursu "Szkoła wolna od używek".

p gruzlicyPaństwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Opatowie  informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęto realizację programu profilaktycznego pn.„Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.