:pisaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
informuje
o uruchomieniu tegorocznej edycji
Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli  przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
Celem nagrody jest wyróżnienie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.
Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu – www.pip.gov.pl –  w zakładce Konkursy PIP.
Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy składać do 30 czerwca 2019r. w Głównym Inspektoracie Pracy, ul. Barska 28/30 w Warszawie.
W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkich informacji udziela pracownik Gabinetu Głównego Inspektora Pracy pod nr tel.:22/ 39 18 311.
 
hk
Halina Kraherska
 informacje:

Państwowa Inspekcja Pracy

WIKIPEDIA