pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają w roku szkolnym 2019/2020 do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod hasłem: „Zdrowe nutki” woj. świętokrzyskiego skierowanego do  uczniów kl. I – IV szkół podstawowych.

 Festiwal realizowany jest w ramach  projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Tematyka Festiwalu dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności: zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.

Poprzez organizację Festiwalu chcemy w niekonwencjonalny sposób zainteresować dzieci i nauczycieli tematyką zdrowia, w tym szczególnie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Zakładamy, że uczniowie zainspirowani atrakcyjną formą przekazu treści o charakterze prozdrowotnym łatwiej przyswoją istotne i podstawowe zasady prowadzenia zdrowego stylu życia poszerzając swoją wiedzę. Pozytywne emocje towarzyszące artystycznym przeżyciom uczestników mogą ułatwić i wzmocnić opanowanie przez nich treści prozdrowotnych. 

Deklarację przystąpienia szkoły do udziału w etapie powiatowym należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opatowie do dnia 16 września 2019 na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów

Do pobrania:
  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy (pdf) (doc)
  3. Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej

herb wojProjekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego