pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w Przeglądzie Małych Form Teatralnych  pod hasłem: „Dopalacze-ryzykujesz życiem” adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Przegląd realizowany jest w ramach  projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Przedmiotem Przeglądu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej (w postaci: spektaklu teatralnego, kabaretu, pantomimy itp.) o treściach przekazujących informacje ukazujące zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych. Jednocześnie treści zawarte w scenariuszach spektakli  powinny uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu i promujących zdrowy styl życia.
Dopalacze stanowią ogromny problem dzisiejszych czasów. Ten problem dotyczy ludzi w każdym wieku, ale najczęściej sięga po nie młodzież. Dlatego nasze działania skierowane są do młodych ludzi potencjalnie narażanych na działanie różnych substancji psychoaktywnych. Proponujemy  formę Przeglądu Małych Form Teatralnych będącą  poszerzeniem standardowej edukacji  prowadzonej w szkole. Pragniemy zainteresować zarówno uczniów, jak i nauczycieli nieco inną formą spojrzenia na problem walki z dopalaczami. Spektakle przygotowane przez uczniów i nauczycieli mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez szkołę oraz inne instytucje w czasie imprez prozdrowotnych propagując zdrowy styl życia wolny od nałogów.
Deklarację przystąpienia szkoły do udziału w etapie powiatowym należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opatowie do dnia 16 września 2019 na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
Do pobrania:
  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy (pdf) (doc)
  3. Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej
  4. Zgoda uczestnika pełnoletniego

herb wojProjekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego