komunikatyKomunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Komunikaty zostały opublikowane na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Treść komunikatów 2018

Treść komunikatów 2019