konkurs dobrych praktyk 500
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje o kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą"- Konkurs Dobrych Praktyk
oraz o Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk zorganizowany w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie firmy i organizacje. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB)

etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa
    i Zdrowia w Pracy).

Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.
 
Więcej informacji o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdą Państwo na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs.
 
Jednocześnie, niezależnie od Konkursu Dobrych Praktyk, organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.
 
Do konkursu można zgłaszać opracowania w trzech kategoriach:
  1. Rozwiązania techniczne i technologiczne
  2. Prace naukowo-badawcze
  3. Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
Prace do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy można nadsyłać do 30.09.2018 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi pod koniec roku 2018.
 
Więcej informacji na stronie http://bit.ly/ciop-konkurswarunkow-pracy
 
 
Rozwiązania związane z substancjami niebezpiecznymi można zgłaszać niezależnie do obu konkursów.