p gruzlicyPaństwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Opatowie  informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęto realizację programu profilaktycznego pn.„Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.

Program adresowany jest do osób dorosłych, w szczególności powyżej 50 roku życia, które:

  • miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby tj. osoby niepełnosprawne, dializowane, obciążone długotrwałą chorobą  m.in. pylicą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne.

Na bezpłatne badania pacjenci mogą  zgłaszać się do Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ośrodków Opieki Społecznej (nie obowiązuje rejonizacja), które rozpoczęły realizację Programu. W najbliższej okolicy są to

  • NZOZ „Medicus” w Iwaniskach, ul. Kolejowa 1A,
  • GZOZ w Waśniowie, ul. Rynek 2A,
  • Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny „Promed” w Ostrowcu Św., ul. Polna 15,
  • Przychodnia Medycyny Pracy i Medycyny Rodzinnej „Medical” w Sandomierzu,ul. Dorobkiewicza 10.

Wykaz pozostałych placówek znajduje się w każdym ośrodku zdrowia na terenie powiatu opatowskiego w posiadaniu lekarza rodzinnego.

Wiecej informacji pod adresem: www.czerwonagora.pl