zimaCzas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego przypada od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie będą przeprowadzali kontrole wypoczynków zimowych zgłoszonych w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.

Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

Ponadto ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. Jednak gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Aby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństw oraz aby czas zimowego wypoczynku dostarczał niezapomnianych wrażeń pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku zimowego wszystkim jego uczestnikom na terenie powiatu opatowskiego.

bezpieczne ferie