konkurs szkola wolna od uzywekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycje konkursu "Szkoła wolna od używek".

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość? ". W konkursie mogą brać również udział szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku, w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu  filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe należy składać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach:

  • powiatowym do 6 maja 2019 r.
  • wojewódzkim  do 20 maja 2019 r.
  • krajowym, komisja konkursowa na poziomie krajowym do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie. Informacje o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 5 czerwca 20019 r.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł, 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Do pobrania: