logo sdzPowszechne ubezpieczenie zdrowotne
 
Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to ogólnoświatowa możliwość skupienia się na kluczowych kwestiach zdrowia publicznego. WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia WHO koncentruje na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest powszechna opieka medyczna. Uniwersalna ochrona zdrowia to cel numer jeden WHO. Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać opiekę, której potrzebuje, kiedy jej potrzebuje, w samym sercu społeczności. Postępy są dokonywane w krajach we wszystkich regionach świata. Ale miliony ludzi nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony więcej zmuszone są wybierać między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom. 

Cele kampanii:

Ta kampania ma na celu pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne - jakie usługi i wsparcie powinny być dostępne i gdzie. Zapewnimy materiały wizualne, które pomogą ludziom, którzy mają dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej opieki zdrowotnej, aby zrozumieć, jak wygląda życie ludzi bez niej i popierać równy dostęp do opieki wszędzie.

Pracownicy służby zdrowia będą mieli do odegrania ważną rolę w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia rozpoznać, czego ludzie potrzebują w zakresie opieki, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Kampania stanowi również okazję dla ministrów zdrowia i innych decydentów rządowych do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także podkreślenia postępów, które już zostały poczynione. Konieczne są większe inwestycje w podstawową opiekę zdrowotną, aby urzeczywistnić powszechną ochronę zdrowia.

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne oznacza, że wszyscy ludzie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, bez trudności finansowych. Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych. Zdrowie jest prawem człowieka; każdy powinien mieć informacje i usługi, których potrzebuje, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin. Jakość, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest podstawą powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Podstawowa opieka zdrowotna maże zaspokoić większość potrzeb zdrowotnych ludzi przez całe życie.
sc 03

Więcej informacji można znaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia