narkotyki zabijaja mPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uprzejmie informujemy - „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – to główne hasło rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

W ramach kampanii powstał spot filmowy zwracający uwagę na poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. Jest on dostępny na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4274,Kampania-quotNarkotyki-i-dopalaczezabijajaquot.html


W przekazie kampanii zwrócono również uwagę na coraz większą trudność w rozpoznawaniu nowych, nieznanych substancji, tzw. „dopalaczy”, które są nielegalnie rozpowszechniane pod pretekstem „celów kolekcjonerskich”. Autorzy kampanii przestrzegają młodych i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia, a nawet życia – czerpiąc z tego spore zyski.

Elementem kampanii jest także konkurs na „mem” internetowy i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.