pisaDyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  •  - dzień 2 maja 2019 r. jest się dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Opatowie,
  •  - dzień 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy dla pracowników PSSE w Opatowie w godzinach 7:25 - 15:00.