zdrowa zPierwszy w historii Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2018 r., obchodzony jest 7 czerwca 2019 r. Pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności leży w naszym współnym interesie”.
 
Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności jest kluczem do podtrzymania życia i promowania dobrego zdrowia. Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez nadwyrężanie systemów opieki zdrowotnej i szkodzenie gospodarkom krajowym, turystyce i handlu. Przy około 600 milionach przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową rocznie - prawie 1 na 10 osób na świecie choruje po skażeniu jedzeniem. Dzieci poniżej 5 roku życia przenoszą 40% ciężaru chorób przenoszonych drogą pokarmową z 125 000 zgonów rocznie.
Bezpieczeństwo żywności jest kluczem do osiągnięcia kilku celów zrównoważonego rozwoju ONZ i jest wspólną odpowiedzialnością rządów, producentów i konsumentów. Każdy ma do odegrania rolę od gospodarstwa do stołu, aby zapewnić, że spożywana przez nas żywność jest bezpieczna i nie spowoduje szkód dla naszego zdrowia. W Światowym Dniu Bezpieczeństwa Żywności WHO podejmuje wysiłki na rzecz włączenia bezpieczeństwa żywności do porządku publicznego i zmniejszenia globalnego obciążenia chorobami przenoszonymi przez żywność. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa żywności.