zochcinekDo sezonu  kąpieliskowego w 2018r. w powiecie opatowskim zostało zgłoszone :

1. Kąpielisko na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Zochcinku - w gminie Opatów.

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym  „Nieskurzów”  w Nieskurzowie Starym - w gminie  Baćkowice.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) po przeanalizowaniu całorocznych wyników badań laboratoryjnych oraz bieżących ocen jakości wody wydawanych w ciągu roku 2017, analizując wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego oraz wyniki kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok.

f4Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie  ostrzega: fontanny uliczne nie są miejscem przeznaczonym do kąpieli, wody z fontanny nie należy spożywać!!!

legionellapsseI. Co to jest legioneloza i legionelozowe zapalenie płuc, jak może się objawiać? Kiedy dochodzi do zakażenia? jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:

  • art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 912),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r. Nr 75, poz. 405).

Do pobrania:

ekshumacja - wymagania.docx
ekshumacja - wymagania.pdf