Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) po przeanalizowaniu całorocznych wyników badań laboratoryjnych oraz bieżących ocen jakości wody wydawanych w ciągu roku 2017, analizując wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego oraz wyniki kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok.

Wyniki oceny:

  1. Powiat Opatowski
  2. Gmina Baćkowice
  3. Gmina Iwaniska
  4. Gmina Lipnik
  5. Gmina Opatów
  6. Gmina Ożarów
  7. Gmina Sadowie
  8. Gmina Tarłów
  9. Gmina Wojciechowice