p gruzlicyPaństwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Opatowie  informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęto realizację programu profilaktycznego pn.„Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.

 konkurs dobrych praktyk 500
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje o kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą"- Konkurs Dobrych Praktyk
oraz o Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.