komunikaty1Komunikaty odnoszą się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikaty V i VI

komunikatyKomunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Komunikaty zostały opublikowane na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Treść komunikatów 2018

Treść komunikatów 2019

:pisaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
informuje
o uruchomieniu tegorocznej edycji
Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej