pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w Przeglądzie Małych Form Teatralnych  pod hasłem: „Dopalacze-ryzykujesz życiem” adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Przegląd realizowany jest w ramach  projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają w roku szkolnym 2019/2020 do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod hasłem: „Zdrowe nutki” woj. świętokrzyskiego skierowanego do  uczniów kl. I – IV szkół podstawowych.