mgr Sylwia Kot

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy w szczególności:

  1. Inicjowanie i koordynacja działalności edukacyjnej w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia.
  2. Koordynowanie i realizacja interwencji programowych zmierzających do podniesienia wiedzy i ukształtowania prawidłowych postaw w różnych dziedzinach zdrowotnych i sanitarnych.
  3. Prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych.
  4. Monitorowanie przebiegu i ocenianie efektów przeprowadzanych programów oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia.
  5. Nawiązywanie współpracy i pozyskiwanie partnerów do realizacji działań prozdrowotnych;
  6. Współpraca z mediami.
  7. Prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo-zdrowotnych.