kleszczCo należy wiedzieć o kleszczach?
Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.

:pisaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
informuje
o uruchomieniu tegorocznej edycji
Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

pisaInformacje dla producentów pierwotnych w zakresie wyeliminowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Prawidłowa ocena zagrożeń środowiskowych jest szczególnie ważna, gdyż następująca potem kontrola poszczególnych etapów podczas produkcji nie jest w stanie wyeliminować pierwotnych zanieczyszczeń. Główne źródła patogenów w żywności, mogą pojawić się podczas pierwotnej produkcji, obejmując wodę, glebę, nawozy, ścieki. Owoce/warzywa mogą być zanieczyszczone fekaliami pochodzącymi od ludzi lub zwierząt podczas np. powodzi, wylewów.

Pełny tekst informacji

zdrowa zPierwszy w historii Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2018 r., obchodzony jest 7 czerwca 2019 r. Pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności leży w naszym współnym interesie”.

komunikaty1Komunikaty odnoszą się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikaty V i VI

kapiel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje, że w tegorocznym sezonie kąpielowym od czerwca do września 2019 nie będzie funkcjonowało kąpielisko na zbiorniku wodnym  w Zochcinku gm. Opatów.