pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w Przeglądzie Małych Form Teatralnych  pod hasłem: „Dopalacze-ryzykujesz życiem” adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Przegląd realizowany jest w ramach  projektu dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

pisaInformacje dla producentów pierwotnych w zakresie wyeliminowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Prawidłowa ocena zagrożeń środowiskowych jest szczególnie ważna, gdyż następująca potem kontrola poszczególnych etapów podczas produkcji nie jest w stanie wyeliminować pierwotnych zanieczyszczeń. Główne źródła patogenów w żywności, mogą pojawić się podczas pierwotnej produkcji, obejmując wodę, glebę, nawozy, ścieki. Owoce/warzywa mogą być zanieczyszczone fekaliami pochodzącymi od ludzi lub zwierząt podczas np. powodzi, wylewów.

Pełny tekst informacji

pzhPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Kielcach zapraszają w roku szkolnym 2019/2020 do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pod hasłem: „Zdrowe nutki” woj. świętokrzyskiego skierowanego do  uczniów kl. I – IV szkół podstawowych.

komunikaty1Komunikaty odnoszą się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikaty V i VI

kleszczCo należy wiedzieć o kleszczach?
Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.

:pisaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
informuje
o uruchomieniu tegorocznej edycji
Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej