Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Rejestr jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie Administratora Danych Osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie ul. Sempołowskiej 3.