Korzystając z serwisu, każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie gromadzi dane na dwa sposoby:

  • dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 litera a) RODO)
  • dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z serwisu.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Informacje te przechowywane są przez okres niezbędny do załatwienia sprawy podanej w treści wiadomości formularza.

Gdy użytkownik korzysta z serwisu psseopatow.pl serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące uprawnienia:

  • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
  • prawo dostępu do jej danych osobowych,
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Korzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie.

Administratorem Danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Jeżeli przetwarzanie ww. danych narusza obowiązujące przepisy prawa, osobom korzystajacym z serwisu internetowego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. 

W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych