Komunikat nr 2 z dnia 03.07.2017r. ---> treść komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje :

Jakość wody z obydwu funkcjonujących na terenie powiatu opatowskiego miejsc wyznaczonych do kąpieli tj:

  • w Zochcinku w gm. Opatów - na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym
  • w Nieskurzowie Starym w gm. Baćkowice - na zbiorniku retencyjno- rekreacyjnym „Nieskurzów”

odpowiada podstawowym wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2016.1602 tekst jednolity)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał stosowne oceny przydatności wody do kąpieli:

  • Decyzja z dnia 20.06.2017r. stwierdzająca przydatność do kąpieli wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Nieskurzowie Starym na podstawie przedłożonych przez organizatora sprawozdań z badań laboratoryjnych Nr: 182/294/SP/17 i 182/295/SP/17 z dnia 14.06.2017r.
  • Decyzja z dnia 30.06.2017r. stwierdzająca przydatność do kąpieli wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Zochcinku na podstawie przedłożonych przez organizatora sprawozdań z badań Nr 190/311/SP/17 i nr 190/312/SP/17 z dnia 22.06.2017r.

Kolejne badania jakości wody organizatorzy wykonają w dniu 17.07.2017 r. (ze zbiornika Nieskurzów Stary) i w dniu 26.07.2017 r. (ze zbiornika Zochcinek).

Informacje na temat jakości wody oraz wykaz czynnych kąpielisk, zarówno w województwie świętokrzyskim jak i w całej w Polsce dostępne będą wzorem lat ubiegłych na stronie internetowej https://sk.gis.gov.pl